30. January, 2019

Izobraževanja

  • 2.-3.10.2021 (v primeru, da bo prijavljenih manj kot 10 kandidatov se izobraževanje izvede v naslednjem terminu

Termin posebnega dela se uskladi z inštruktorjem. Posebni del preizkusa se v celoti opravi na strelišču KPS Delta, na Preradovičevi ulici 40.

IZOBRAŽEVANJE IZ VARNEGA ROKOVANJA Z OROŽJEM​

Skladno s Pravilnikom o usposabljanju in preizkusu ravnanja z orožjem vam v KPS Delta nudimo tečaj varnega rokovanja, kot tudi opravjanje preizkusa pred komisijo MNZ, ki nas je s sklepom imenoval za pooblaščene izvajalce izobraževanja. Izobraževanje izvajamov Mariboru in sicer teoretični in praktični del, ki ga opravljamo na lastnem civilnem strelišču. S prijavo na izobraževanje boste spoznali: zakonodajo, ki ureja orožje, nudenje prve pomoči pri poškodbah s strelnim orožjem, spoznali orožje skozi zgodovino, njegovo delovanje, razstavljanje in rokovanje. Na praktičnem delu tečajniki tudi izvedejo streljanje. Po zaključenem tečaju se cca.10 dni kasneje izvede izpit pred tričlansko komisijo imenovano iz strani MNZ. Po opravljenem izpitu tečajnik pridobi certifikat o poznavanju rokovanja z orožjem, ki je predpogoj za pridobitev orožne listine skladno z zakonom o orožju.

Cena

Izobraževanja

200
  • vključuje literaturo, pristop k izpitu in strelivo

Cena

40
  • Strelivo vključeno v ceno

Posebni del preizkusa o ravnanju z orožjem

Pri nas lahko opravite tudi posebni del preizkusa ravnanja z orožjem, ki ga ob nakupu kosa orožja potrebujete za nabavo streliva ali vpis v orožni list.

Posebni del se opravi po uskladitvi termina z našim inštruktorjem.
Tomaž Vipotnik
041/789-318