Izobraževanje o varnem rokovanju z orožjem je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del obsega 10 pedagoških ur, praktični del pa 5 pedagoških ur. Temu sledi izpitni del pred tričlansko komisijo.

TEORETIČNI DEL

V teoretičnem delu tečaja tečajniki spoznajo predpisei pozitivne zakonodaje, osnove nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem, poleg tega pa se posvetimo tudi spoznavanju orožja in varnemu ravnanju z orožjem. 

PRAKTIČNI DEL

V praktičnem delu tečaja se tečajniki seznanijo z obnašanjem na strelišču, streliškim redom ter uporabo zaščitnih sredstev. Poleg tega spregovorimo tudi o odpravljanju zastojev med streljanjem, izvajanju streljanja z upoštevanjem tehnik merjenja, dihanja in proženja, čiščenju in vzdrževanju orožja, nošenju in prenašanju orožja ter hrambi orožja.

Tečajniki se skozi celotno izvedbo tečaja seznanijo, kako samostojno, odgovorno in varno posedovati, nositi in prenašati strelno orožje – vse to v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.  

Spremljate nas lahko tudi na socialnih omrežjih.